Trompet, dirigent, storband, solist, blåserekke, kirkemusikk og instruksjon

  1. /
  2. Curriculum vitale – Per...

  Per Gjermund Storrø

  Finstadvollen 35, 1475 Finstadjordet
  Tlf: 45 02 34 83 – E-post: per.gjermund.storro@gmail.com
  Født: 23. desember 1972

  Utdanning

  • 1991
  • 1992
  • 1996
  • 1996
  • 1997
  • 1997
  • 1997
  • 1999
  • 2002
  • 2004
  • 2008

  Ex.Phil. Universitetet i Oslo
  Musikk, grunnfag. Universitetet i Oslo
  Historie, grunnfag. Universitetet i Oslo
  Historie, mellomfag. Universitetet i Oslo
  Musikk, mellomfag. Universitetet i Oslo
  Korpsledelse. Norges Musikkhøgskole
  Musikk, storfag. Universitetet i Oslo
  Statsvitenskap, grunnfag. Universitetet i Oslo
  Musikk, hovedfag, Universitetet i Oslo
  Praktisk – pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo
  Påbegynt Master of management, Bi Oslo, 1. semestereksamen.

  Erfaring

  • 1993
  • 1991 – 1996
  • 1997 – 2001
  • 2000 – 2006
  • 1994 – 2002
  • 2007 – 2011
  • 2002 – 2017
  • 2009 – d.d
  • 2011 – d.d
  • 2012 – 2013
  • 2015 – d.d
  • 2016 – d.d
  • 2017 – d.d

  Avtjente verneplikt i HMKG Gardemusikken
  Dirigering/Instruksjon, Lørenskog 1. skolekorps
  Dirigering, Bjølsen Ungdomskorps
  Dirigering, Lørenskog Musikkorps
  Musikkskolelærer (fast vikar) Lørenskog Musikkskole
  Dirigering, Lillestrøm Byorkester
  Lærer, Fjellhamar Skole
  Praksisveileder for musikkpedagogikkstudenter, Norges Musikkhøgskole
  Dirigering, Vålerenga Janitsjarkorps
  Undervisningsinspektør, Fjellhamar skole
  Ekstern underviser i muikkpedagogikk, Norges Musikkhøgskole
  Dirigering, Prime Time Orchestra
  Lærer, Luhr Skole

  Utdanning

  1991
  Ex.Phil. Universitetet i Oslo
  1992
  Musikk, grunnfag. Universitetet i Oslo
  1996
  Historie, grunnfag. Universitetet i Oslo
  1996
  Historie, mellomfag. Universitetet i Oslo
  1997
  Musikk, mellomfag. Universitetet i Oslo
  1997
  Korpsledelse. Norges Musikkhøgskole
  1997
  Musikk, storfag. Universitetet i Oslo
  1999
  Statsvitenskap, grunnfag. Universitetet i Oslo
  2002
  Musikk, hovedfag, Universitetet i Oslo
  2004
  Praktisk – pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo
  2008
  Påbegynt Master of management, Bi Oslo, 1. semestereksamen.

  Erfaring

  1993
  Avtjente verneplikt i HMKG Gardemusikken
  1991 – 1996
  Dirigering/Instruksjon, Lørenskog 1. skolekorps
  1997 – 2001
  Dirigering, Bjølsen Ungdomskorps
  2000 – 2006
  Dirigering, Lørenskog Musikkorps
  1994 – 2002
  Musikkskolelærer (fast vikar) Lørenskog Musikkskole
  2007 – 2011
  Dirigering, Lillestrøm Byorkester
  2002 – 2017
  Lærer, Fjellhamar Skole
  2009 – d.d
  Praksisveileder for musikkpedagogikkstudenter, Norges Musikkhøgskole
  2011 – d.d
  Dirigering, Vålerenga Janitsjarkorps
  2012 – 2013
  Undervisningsinspektør, Fjellhamar skole
  2015 – d.d
  Ekstern underviser i muikkpedagogikk, Norges Musikkhøgskole
  2016 – d.d
  Dirigering, Prime Time Orchestra
  2017 – d.d
  Lærer, Luhr Skole

  KONTAKT